Klubben.

Guldstaden Shotokan Karate Klubb (GSKK) bildades i maj år 2003. Föreningen har redan vuxit till en av Sveriges största.


Vi finns i Skellefteå (
Budokan* på Campus), Byske och Kåge.
Våra medlemmar kan träna på alla orter om man vill.
* Budokan är ett samarbetsprojekt med sex olika Budoklubbar. 

Klubben GSKK är medlem i:
JKA Sweden
Svenska Karateförbundet 
Övre Norrlands Karateförbund

Styrelse, GSKK:
Ewa Andersson - Ordförande
Lena Wahlberg - Vice Ordförande
Idrottslyftet - Kassör
Örjan Karlsson
Torbjörn Lundström
Nova Pernetun
Åza Meijer
Sam Burman
Lukas Lindström
Madeléne Davidsson Karlsson
 
Org.nr: 802413-3368 Bankgiro: 5633-4063
c/o Ewa Andersson, Tungatan 23, 934 32 Kåge

Vi arbetar för ett öppet och integrerande klimat inom organisationen,
se
dokument som exempelvis vår värdegrund.
Våra instruktörer utbildas enligt karateförbundets normer. 


JKA Sweden   |   ÖNKF
 

Vid skada på träning.
Skadefrekvensen inom karaten är låg,
men skulle olyckan vara framme på träning och om den blir så pass illa att man behöver uppsöka läkarvård, har klubben ett försäkringsnummer som medlem uppger till Folksam vid eventuell ansökan om ersättning för utlägg.
Nummret är K64910.


​​​​​hitta hit


GPS
WGS84: N 64° 44.6696', E 20° 58.6336'
Decimal: 64.7445, 20.9772