Historik.
Karate utvecklades på 300-talet i Indien och spreds till Kina.
På 1300-talet hade karaten nått den japanska ön Okinawa och  introducerades på det japanska fastlandet år 1916.

Shotokan.
Stilen 'Shōtōkan' utvecklades mellan åren 1930 och 1945 av Sensei Yoshitaka Funakoshi under vägledning av hans far, Gichin Funakoshi.
Shotokan är idag den mest spridda och utövade stilen inom karaten, och Japan Karate Association (JKA) världens största karateorganisation. 

JKA har sitt högkvarter i Tokyo, Japan. Organisationen bildades i maj 1948 efter att de amerikanska okupationsstyrkorna hävt förbudet mot att träna så kallade 'krigskonster' i Japan. JKA World Federation administrerar JKA internationellt och har idag spridit JKA Shotokan i över 150 medlemsländer. I huvuddojon i Tokyo vidareutbildas årligen ett flertal instruktörer, såväl japanska som från andra länder.

Som medlem i JKA Sweden blir klubben 'auktoriserad' att instruera i stilen Shotokan.
Ett medlemskap i JKA Sweden borgar således för att träning och tekniker följer "svensk och internationell Shotokan-standard".

Gradering inom Shotokan går till ungefär som inom övriga karateskolor. Du börjar på vitt bälte, följt av rött (dvs. 9 kyu), orange, gul, grön osv, och har - om du nått målen - möjlighet att på de 'lägre' bältesgraderna gradera halvårsvis.
På brunt bälte graderar du tre gånger. Sista bruna bältet (1 kyu) följs av en mer avancerad 'Dan-gradering' som markeras av svart bälte.
Högre rang, 8 dan - 10 dan, finns som hedersbetygelser åt långvariga utövare.
Dessa har dock aldrig tilldelats en icke-japan. 

Shotokan kontra övriga stilar.
Karaten bygger på precision och perfektion; väl avvägda slag, sparkar och blockeringar utförs mot en eller flera motståndare.
Raka hårda slag, sparkar och mönster är signifikant för stilen Shotokan.

'Skin touch' tillämpas på träning, stilen är således inte "lika tuff" som exempelvis Kyokushin. Detta gör Shotokan till en karatestil lämpad för alla, ung som gammal.   

Tävla i Shotokan Karate.
Tävlingsmässigt kan man säga att man inom Shotokan har möjlighet att träna och tävla mot JKA- och Shobu Ippons regelverk på nationell och internationell nivå,
och som medlemmar av Svenska Karateförbundet också mot övriga karatestilar inom WKFs regelverk (World Karate Federation). 
Inom WKFs verksamhet möts alltså en mångfald av 'registrerade' karatestilar-
och klubbar med utgångspunkt i olika skolor.
Men med många gemensamma beröringspunkter. 

All tävling inom både JKA och WKF bygger på kata - mönster - och kumite, dvs. fighting. Du kan tävla individuellt eller i lag.