Historik.
Karate utvecklades på 300-talet i Indien och spreds till Kina. På 1300-talet hade karaten nått den japanska ön Okinawa och  introducerades på det japanska fastlandet 1916.

Shotokan.
Stilen 'Shōtōkan' utvecklades mellan åren 1930 och 1945 av Sensei Yoshitaka Funakoshi under vägledning av hans far, Gichin Funakoshi.
Shotokan är idag den mest spridda och utövade stilen inom karaten, och Japan Karate Association (JKA) världens största karateorganisation. 
JKA har sitt högkvarter i Tokyo, Japan. Organisationen bildades i maj 1948 efter att de amerikanska ockupationsstyrkorna hävt förbudet mot att träna så kallade krigskonster i Japan.
1958 blev JKA officiellt accepterat av Japanska Utbildningsdepartementet. Organisationen är även som enda Shotokanskola medlem i Japan Karatedo Federation, paraplyorganisationen även för JKF Gojukai, JKF Shito-kai, JKF Wado-kai, Renbukai och Nippon Karatedo Rengoukai.

JKA World Federation administrerar JKA internationellt och har idag spridit JKA Shotokan i över 150 medlemsländer. I huvuddojon i Tokyo vidareutbildas årligen ett flertal instruktörer, såväl japanska som instruktörer från andra länder.
Redan 1957 arrangerades de första nationella mästerskapen, "All Japan Karate-do Championships", vilken därefter har fortsatt årligen. 

Karaten bygger på precision och perfektion; väl avvägda slag, sparkar och blockeringar utförs mot en eller flera motståndare.   
Gradering och status är inom Shotokan  densamma som inom övriga karateskolor. Dan markeras av svart bälte. Högre rang, 8 dan - 10 dan, finns som hedersbetygelser åt långvariga utövare. Dessa har aldrig tilldelats en icke-japan.